HLT – Holstebro Læring og Træning

HLT er en arbejdsplads med aktivitets- og samværstilbud. Holstebro Læring og Træning (HLT) er en del af Uddannelsescenter Mariebjerg.

HLT er et specialiseret dagtilbud for voksne borgere med autisme, erhvervet hjerneskade og sent udviklede. På HLT tilbydes beskyttet beskæftigelsestilbud efter Servicelovens § 103 samt et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104.
Derudover tilbydes der i samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen træningsbaner efter LAB Loven.

HLT bygger på en tro på, at arbejdsidentitet og samvær med andre er understøttende for borgerens generelle mestring af dagligdagen. Der arbejdes med borgerens ressourcer, og hvor det er relevant, arbejdes der hen mod en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Borgere kan være på HLT indtil folkepensionsalderen. I årene inden folkepensionen vil en udslusning til almenområdet begynde.

Der er 38 pladser på HLT fordelt på beskyttet beskæftigelse, aktivitets – og samværstilbud samt træningsbaner.

HLT er beliggende på Gartnerivej 3, 7500 Holstebro. Bygningen er i et plan og har gennemgået løbende ombygning, således at den er tidssvarende til de nuværende tilbud på HLT. Der er handicaptoilet, kantine og gårdhave.

Personalet

Personalet er tværfagligt sammensat af værkstedsassistenter, pædagoger og ergoterapeuter.

Åbningstider

HLT er åben på hverdage.

Læs mere

Læs mere om HLT værkstedet på holstebro.dk.

HLT Værkstedet