Lyksborgvej

Lyksborgvej er normeret til 6-7 pladser efter længerevarende boligtilbud – ABL §105. Der ydes social pædagogisk støtte efter SL §85 – individuel pakkeudmåling.

Tilbuddet henvender sig til unge og voksne med udviklingshæmning og en autismediagnose.

Lyksborgvej