Hverdagen

Der støttes og guides individuelt til de opgaver, den enkelte har i hverdagen og for at komme på arbejde.

Der støttes og guides ligeledes i kost og ernæring, så der er energi til at varetage sine opgaver.

Om eftermiddagen og i weekenderne er der tid til og mulighed for at varetage opgaver i forhold til egen lejlighed og personlige gøremål.

Der støttes og guides i at være deltagende i det fritidsliv, den enkelte kan varetage og deltage i.

Der er desuden mulighed for kontakt til virtuel nattevagt.