Forløbsplaner og undervisning

  • Du har stor indflydelse på målene for din uddannelse. Sammen med din UU-vejleder, og måske dine forældre eller pårørende, aftaler I, hvilke mål du gerne vil arbejde med i din uddannelse.
  • Målene skal hjælpe med at gøre dig parat til et selvstændigt voksenliv – både i forhold til din fremtidige bolig, dit fremtidige arbejde samt et spændende og aktivt fritidsliv.
  • Forløbsplanen bliver løbende evalueret. Mindst én gang om året kommer din UU-vejleder og følger op på, hvordan det går. Du og din familie kan altid følge med i din uddannelsesplan via en hjemmeside.
  • Ud fra din uddannelsesplan tilrettelægger underviserne på STU dit skema og din undervisning. Planlægning vil ske i samarbejde med dig. Alle elever får et skema, som passer præcist til dem. Skemaerne er lavet sådan, at alle elever kan arbejde med de mål, som står i forløbsplanen.
  • Noget af undervisning foregår i større grupper, og andet kan foregå med et mindre antal elever. Vi forsøger altid at tilrettelægge undervisningen bedst muligt ud fra de muligheder, vi har. Vi tilpasser typisk skemaet 3-4 gange om året, så vi kan arbejde med forskellige mål.
  • Noget af undervisningen foregår som klasseundervisning og noget som praktiske aktiviteter. Vi tænker ikke, at man nødvendigvis lærer bedst af at sidde på en stol og lytte. Vi vil hellere ud i samfundet og i vores nærområde for at øve os i voksenlivet.
  • De fleste af vores elever kommer i praktik i løbet af deres 2. og 3. skoleår. Praktikkerne foregår hos forskellige virksomheder i Holstebro Kommune. Målet med praktikkerne er, at du får indsigt i og forståelse for at være på en arbejdsplads, og at du skal få en realistisk forventning til dit fremtidige arbejde. Du vil også lære at udarbejde dit cv.
  • Du kan læse mere om, hvorledes vi planlægger og organiserer vores praktikker i  underpunktet; Praktik