Fælles arrangementer

Hvert år afholder vi forskellige arrangementer på skolen, som alle elever kan være med til. Disse arrangementer tilbydes alle elever på skolen.

Fed fredag

5-7 gange om året mødes vi fredag formiddag i salen. Her er der mulighed for at vise noget, som man har arbejdet med i undervisningen, for de andre elever. Det kan være et projekt, en fremlæggelse, teater eller musik. Det er ok at være med uden at optræde.

Kulturkarussellen

Ca. én gang om måneden arrangeres et kulturelt arrangement. Det kan være besøg i teater, koncert, fortællinger, håndboldkamp m.m. Arrangementerne er gratis og kan ligge uden for normal undervisningstid.

Gl. elevfest

Én gang om året afholdes der gammel elevfest. Her kan nuværende og tidligere elever komme på skolen til en hyggelig eftermiddag og aften. Normalt afholdes arrangementet en lørdag i januar.

Jule-komsammen

Til jul inviterer vi elever og pårørende til en hyggelig eftermiddag på skolen. Her julehygges og optrædes for gæsterne. Arrangementet er gratis.

Elevråds-tur

Hvis elevrådet sammen med skolens ledelse kan skrabe penge sammen, så forsøger vi ca. hvert andet år at lave en fælles dagstur for hele skolen. Sidst var vi i Fårup Sommerland.

Efter et par års pause afholdes der igen Specialskolernes Landsidræts Stævne (SLIS). For de elever som har lyst, og hvor vi prioriterer at bruge nogle af undervisningsmidlerne herpå, deltager vi med flere deltagere.

Lejrtur

Hvert år afsættes der midler til aktiviteter, ture eller lejrskole. Det er personalet i grupperne, som vurderer, hvorledes midlerne bruges bedst. Personalet skal tage hensyn til elevernes behov, elevsammensætningen, sociale relationer m.m., inden det besluttes, hvorledes midlerne bruges bedst.