Om Mariebjerg

Målgruppe på Mariebjerg

Mariebjerg henvender sig til unge og voksne med særlige behov.

De primære målgrupper er:

 • Unge og voksne med udviklingshæmning og med psykiske og/ fysiske funktionsnedsættelser – evt. kommunikations udfordret
 • Unge og voksne sent udviklede og særligt psykisk sårbare
 • Unge og voksne med autisme samt Asperger syndrom
 • Unge og voksne med opmærksomhedsforstyrrelser – ADHD eller ADD
 • Unge og voksne med tilknytningsforstyrrelser
 • De Unge og voksne kan foruden deres primære diagnose have komorbiditet . Det kan dreje sig om psykiske, sociale og fysiske diagnoser

 

 

Ledelse

Mariebjerg har en centerstruktur, som afspejler Socialafdelingen i Holstebro Kommune.

Det er ledelsens ansvar, at der er et højt og udviklende fagligt niveau på alle områder.

Vi har opdelt organisationen med en funktionsleder for hver af følgende områder:

 • Uddannelse og Beskæftigelse
 • Midlertidig botilbud
 • Længerevarende botilbud

Overordnet er der en centerleder, som er ansvarlig for, at der er sammenhæng mellem hvert område internt samt til Socialafdelingen i Holstebro Kommune.

Ledelsesvision
Vi tror på, at medarbejderne kan agere og er ansvarsbevidste i forhold til deres arbejdsopgaver. Vi arbejder ud fra, at medarbejderne løser de opgaver, der er omkring borgerne, og som står i borgernes mål med tilbuddet. Vi tror på, at medarbejderne informerer samarbejdsparter omkring den opgave, der skal løses.

 • Vi sætter ord på det, vi er, gør og vil.
 • Vi siger det, vi mener, og vi mener det, vi siger.
 • Vi agerer på det, vi hører. Hvis vi ikke hører noget, kan vi ikke agere.
Værdier

Mariebjerg bygger sit arbejde på Holstebro Kommunes værdigrundlag, hvor de grundlæggende værdier er GLÆDE – UDVIKLING – UDSYN.

Kerneopgaven

Mariebjerg arbejder ud fra Socialafdelingens kerneopgave-beskrivelse, som hedder: “Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”.

Mariebjergs egen kerneopgavebeskrivelse hedder: “Vi samarbejder med borgeren om at blive så selvstændig og uafhængig som muligt, så borgeren kan tage ansvar for eget liv. Sammen arbejder vi for, at borgeren får selvindsigt og forståelse for egne muligheder, samt forstår sig selv som betydningsfuld.”

 

Profil

Mariebjergs profil i mødet med borgeren er:

 • Ordentlighed – Det vil sige, vi taler pænt til, med og om hinanden. Vi svarer i øjenhøjde og forståeligt. Vores beskeder og budskaber er tydelige og gennemskuelige.
 • Ligeværdighed – Selvom vi ikke er ligestillede, har vi alle som menneske den samme værdi. Vi tager ansvar for værdigheden.
 • Nysgerrighed – Vi interesserer os for, hvem du er. Vi er aldrig ligeglade.
 • Du er velkommen her – Vi viser mennesker omkring os opmærksomhed. Vi møder dig, hvor du er.
 • Innovation – Som center udvikler vi nye veje. Vi følger med den faglige udvikling.
 • Ideer – Vi afprøver nye ideer til små ændringer i hverdagen. Vi tager imod nye ideer.
 • Mod til at prøve – Alene eller sammen. Vi bakker op om hinandens mod.
 • Risikovillig – Vi tør godt tage chancen, når den byder sig. Hvis det ikke virker, prøver vi noget andet.