STU-uddannelsen

STU er en forkortelse for; Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Det er en ungdomsuddannelse for unge mennesker mellem 16 og 25 år.

Det er din UU-vejleder, som vurderer, om du er i målgruppen for STU.

Uddannelsen varer op til 3 år. Der er 200 skoledage om året.

Målet med STU-uddannelsen er at hjælpe dig med at blive klar til voksenlivet.

Sammen skal vi udvikle dine færdigheder, så du kan klare dig bedst muligt i forhold til at flytte hjemmefra, få et godt arbejdsliv og et aktivt fritidsliv.