Undervisningsgrupper

Om de 3 grupper

På skolen har vi ca. 50 elever, og de er inddelt i 3 forskellige undervisningsgrupper.

Undervisningsgrupperne kan være delt op i mindre grupper på forskellige størrelser. I nogle af grupperne er der 4 elever, og i andre er der op til 10 elever.

Hver gruppe har faste personaler, og du vil få en fast kontaktperson, som du får et tæt samarbejde med.

Når du indskrives på UC Mariebjerg, så vurderer vi,  hvilken gruppe du vil passe bedst i. Vi prøver på at sætte dig i en gruppe, hvor de andre elever har samme behov som dig, og hvor vi tænker, at du vil trives bedst. Herunder kan du læse, hvordan vi har delt grupperne op.

Gruppe 1

Har fokus på at udvikle og afklare elevernes muligheder for et godt fremtidigt arbejds- og fritidsliv. Gruppen har tæt samarbejde med Gr. 3. Eleverne i denne gruppe har typisk gået i en specialklasse (eksempelvis på Sct. Jørgen Skolen i Holstebro eller på en specialefterskole), inden de starter på STU.

Målet for fremtiden er at blive klar til at få et ufaglært arbejde – enten på normale vilkår eller eventuelt i et flexjob. Når eleverne er færdige med deres STU, så vil de typisk starte i en virksomhedspraktik via UngeIndsatsen eller i et træningsbaneforløb. Enkelte af eleverne starter i anden uddannelse.

De fleste af eleverne forventes at komme til at bo i egen lejlighed, med en eller anden form for bostøtte.

Gruppe 2

Har stor fokus på at udvikle og afklare elevernes muligheder for et kvalificeres og meningsfyldt bo- og fritidsliv. Lige nu er gruppen opdelt i 3 mindre grupper, så undervisningen bedre kan tilpasses elevernes behov. Elever kan bl.a. have brug for tydelig struktur, kendte og trygge rammer, genkendelighed, udvikling af kommunikative færdigheder, fokus på træning af sansemotorikken. De fleste af eleverne har tidligere gået på specialskoler som f.eks. Storårskolen eller Skjernå-Skolen.

Eleverne i denne gruppe vil normaltvis få en pension tidligt i livet og evt. beskæftigelse på et beskyttet værksted. De vil typisk bo på institutioner eller bofællesskaber efter deres STU.

Gruppe 3 - STU Ellebæk

Har fokus på at udvikle og afklare elevernes muligheder for et godt fremtidigt arbejds- og fritidsliv. Gruppen hører hjemme i Holstebro i et mindre undervisningstilbud, som er skærmede.

Eleverne i denne gruppe har nødvendigvis ikke tidligere modtaget specialundervisning. Nogle har i stedet været i gang med anden ungdomsuddannelse eller erhvervsafklaring, men har været nødt til at afbryde.

Der kan tilbydes fag-faglige fag.

Målet for fremtiden er at blive klar til at få et arbejde – enten på normale vilkår eller evt. i flexjob. Eleverne i denne gruppe forventes at bo i egen lejlighed med lidt eller ingen fremtidig støtte.

Uddannelsesbevis

Når du afslutter dit undervisning på Mariebjerg, får du et uddannelsesbevis, af din UU-vejleder. Fra Mariebjerg vil du få en beskrivelse af opnåede kompetencer samt beviser.