Studerende og jobsøgende

Faste stillinger

Alle faste stillinger bliver opslået på Holstebro Kommunes hjemmeside www.Holstebro.dk samt på jobsøgningsplatforme.

Alle faste stillinger skal søges digitalt.

Man er altid velkommen til at forhøre sig om den aktuelle stilling.

Uddannelsescenter Mariebjerg har udarbejdet en rekrutteringsproces, hvor et af elementerne i ansættelsessamtalen er, at der er borgerdeltagelse.

Hvis jobbet tilbydes, vil der være et introduktionsprogram til de arbejdsopgaver, der skal varetages samt introduktion til centret som helhed.

Vikar

Vikarstillinger kan søges direkte til funktionsleder hele året rundt.

På næsten alle afdelinger anvendes der vikarer på varierende timetal.